beautyshot.jpeg

24_Fotogramas

Un segundo de película equivale a 24 o 30 fotogramas por segundo.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram